Loading...

Sosyal Ağlardaki Ödüllü Yarışmalara Milli Piyango Engeli

AnasayfaBlogSosyal Ağlardaki Ödüllü Yarışmalara Milli Piyango Engeli
05 Mayıs 2014

Geçtiğimiz günlerde Milli Piyango tarafından sosyal ağlarda karşılığı nakit olmayan yarışmalar için yeni bir düzenleme getirildi. Bu yeni düzenlemelere göre sosyal ağlarda ödüllü yarışmalar düzenleyen markalar için artık bu uygulama sadece kendi kurumsal siteleri üzerinden yapılabilinecek.

Böylelikle özellikle Facebook üzerinden yapılan hemen hemen tüm yarışmalar bu yeni düzenlemeye takıldı. Markalar daha çok hayran kitlesine ulaşmak ve potansiyel müşterilerini arttırmak için yaptıkları ödüllü yarışmalardan vazgeçebilecekler mi? Bu soru en önemli cevap konusu olarak dijital dünyadaki yerini endişe ile koruyor. Milli Piyango’nun yayınladığı duyuru ise şu şekildedir;

“Karşılığı Nakit Olmayan Piyango ve Çekiliş Düzenleme Başvuruları İle İlgili Duyuru 

Bilindiği üzere, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi hükmü uyarınca, ülkemizde karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenleyebilmek için İdaremizden izin alınması gerekmekte olup, buna ilişkin usul ve esaslar, 4/10/2006 tarihli ve 26309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğin;

- 5 inci maddesi ile, izin taleplerini değerlendirme, düzenlemenin izin kapsamı içinde olup olmadığına karar verme, uygun görülenlere izin verme, aynı kişi veya kuruluş tarafından veya ürün bazında bir takvim yılı içinde düzenlenebilecek piyangoların sayısı ile katılım şekil ve şartlarını belirleme, günün gelişen şartlarına uygun olarak piyangolarla ilgili olarak benzeri kurallar koyma gibi konularda İdaremiz yetkili kılınırken,

- 32 nci maddesi ile de piyango düzenleyenler, Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar ile İdarenin piyangolarla ilgili olarak belirleyeceği kurallara uymakla yükümlü kılınmıştır.

Son günlerde sosyal paylaşım siteleri ile ilgili olarak ortaya çıkan hızlı ve ani gelişmelerin, İdaremiz tarafından izin verilen kampanyalara katılımda yaşanan sıkıntılar başta olmak üzere kampanyalara ve bu kampanyalara iştirak eden tüketicilere olumsuz etkileri değerlendirilmekte olup, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, değerlendirme sürecine bağlı olarak, anılan Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenleme başvurularına, kampanyaların sosyal paylaşım siteleri yerine kurumsal internet siteleri üzerinden düzenlenmesi halinde izin verilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 03/04/2014 ANKARA”